SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

Articulatio genu’nun morfolojik özellikleri

Kadir Desdicioğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)


Articulatio genu’nun morfolojik özellikleriKadir DesdicioğluSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D. IspartaÖzetDiz eklemi gerek günlük hayatta, gerekse sportif olaylarda vücut ağırlığının taşınması, ayakta durma ve yürümenin sağlanması gibi işlevleri olan bir eklemdir. Sıklıkla yaralanması olan bu eklemin morfolojik özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmamızda; diz ekleminin morfolojik özellikleri ile ilgili olan literatürler gözden geçirildi. Yaptığımız bu çalışmanın, bu bölge ile ilgili olan patolojilerin teşhis ve tedavilerinde klinisyenlere faydalı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca diz ekleminin daha iyi anlaşılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar kelimeler: Articulatio genu, morfoloji, embriyoloji, radyolojik anatomi, klinik anatomiAbstractThe morphological characteristics of knee jointKnee joint has many functions such as carrying the whole body weight, keeping balance and walking. As knee joint can be frequently exposed to traumas, it is very important to know the morphological features of this joint. For this reason, we have reviewed the literature related with the morphological specifications of the knee joint in this study. We hope that this study would be beneficial to the physicians in diagnosis and treatment of the pathologies of this region. Beside this, further studies are needed to better understand the knee joint.Keywords: Knee joint, morphology, embriyology, radiological anatomy, clinic anatomy

Tam Metin: PDF