SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 (2008)

Kronik melatonin enjeksiyonunun renin granülleri üzerindeki histolojik etkisi

Kemal Ergin, Hatice Kübra Başaloğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (2)

Kronik melatonin enjeksiyonunun renin granülleri üzerindeki histolojik etkisi

Kemal Ergin Hatice Kübra Başaloğlu

Özet

M. ekstensor indicis, ulna.nın ve membrana interossea.nın arka kısmından başlar ve işaret parmağı yakınında ekstensor aponörozda sonlanır. M. biceps brachii ise kısa ve uzun başı olan iki başlı bir kastır. Literatürde m. ekstensor indicis kasının yokluğu nadir olarak tanımlanmış ve üç başlı m. biceps brachii olgularının varlığı bildirilmiştir. Anabilim dalımızda 2005-2006 eğitim öğretim yılında rutin kadavra diseksiyonu sırasında
82 yaşındaki erkek kadavrada sol ekstremitede m. ekstensor indicis kasının olmadığı görüldü. Aynı vakada ve aynı ekstremitede m. biceps brachii kasının da üç başlı olduğu ve üçüncü başının humerus.un anterolateralinden başladığı tespit edildi. Bu üç baş birleştikten sonra tuberositas radii ve aponeurosis bicipitalis.de sonlanmaktaydı. Yaptığımız literatür taramalarında aynı olguda ve aynı ekstremitede m.ekstensor indicis yokluğu ile birlikte üç başlı m. biceps brachii olgusuna rastlanmamıştır.
Çalışmamızda tanımladığımız bu varyasyonların bu bölge ile ilgili cerrahi girişimlerde ve bu bölge patolojilerinin tanı ve tedavilerinde ilgili hekimlere yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: M. ekstensor indicis, üç başlı m. biceps brachii, varyasyon, anatomi

Abstract

Absence of extensor indicis muscle with three headed biceps brachii

Extensor indicis muscle normally begins from the posterior side of ulna and interosseous membrane and ends near the index finger on extensor aponeurosis. Biceps brachii muscle is a two-headed muscle which has short and long heads. Absence of extensor indicis muscle is rarely identified and existence of three headed biceps brachii muscle was reported. In our department, during routine student dissection in 2005- 2006 term, absence of extensor indicis muscle in left extremity was observed in 82 year-old man cadaver. In the same case and same extremity, it was also observed that biceps brachii muscle had three heads. The third head of biceps brachii muscle was originating from anterolateral part of humerus. After joining each
other, all three heads of biceps brachii muscle were ending on the radial tuberosity and bicipital aponeurosis. However, in literature search we couldn.t find any case including the absence of extensor indicis and three headed biceps brachii muscle in the same cadaver and the same extremity. Therefore, we think that knowing the variations described in the present study can be helpful for surgeons interested in diagnosis and treatment of possible pathologies related to this area.
Key words: m. extensor indicis, three headed biceps brachi, anatomy, variation

Tam Metin: PDF