SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 (2008)

Increased intraocular pressure as an initial presentation of normal-pressure hydrocephalus

Yavuz Bardak, Osman Çekiç, Handan Bardak, Memduh Kerman, Aykut Arslan Yıldız

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (2)


Increased intraocular pressure as an initial presentation of normal-pressure hydrocephalus


Yavuz Bardak Osman Çekiç Handan Bardak Memduh Kerman Aykut Arslan Yıldız

Özet

Normal basınçlı hidrosefali olgusunda göziçi basınç artışı 67 yaşında bayan hasta baş ağrısı, görme azlığı ve göziçi basınç artışı ile kliniğimize başvurdu. Hastaya primer açık açılı glokom tanısı koyuldu. Nörolojik durumunun kötüleşmesi üzerine hasta 2 yıl sonra normal basınçlı hidrosefali nedeniyle ventrikülo-peritoneal şant operasyonuna alındı. Ameliyattan sonra olgunun hem nörolojik durumunun iyileştiği hem de yükselmiş olan göziçi basınç artışının normale döndüğü saptandı. Bu iki klinik durum arasındaki bağlantı ve ilişki benzer klinik durumlar düşünülerek göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler: Artmış göziçi basıncı, normal basınçlı hidrosefali

Abstract

A 67-year-old woman presented with headache, visual disturbance and increased intraocular pressure to

the clinic. As her neurological state deteriorated gradually, she had underwent ventriculo-peritoneal shunt operation due to normal-pressure hydrocephalus 2 years later. Following the operation the patient.s neurological symptoms improved and high intraocular pressures turned to normal. Possible coexistence and association of these two clinical situations should be taken into consideration for similar patients. Key words: Increased intraocular pressure, normal-pressure hydrocephalus.

Tam Metin: PDF