SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 (2008)

Ortodontik yüz maskesi

A.Onur Atilla, M.Özgür Sayın

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (2)

Ortodontik yüz maskesi

A.Onur Atilla, M.Özgür Sayın


Özet

Sınıf III bireylerde erken tedavi çoğunlukla endikedir çünkü tedavi edilemeden bırakıldığı durumlarda bu hastaların büyük bir çoğunluğu ortognatik cerrahiye yönelmektedir. Erken yaşlardaki sınıf III anomalili bireylerde cerrahi operasyon beklemeden yapılan ortopedik uygulamaların hastaların görünümü üzerindeki iyileştirici etkisi psikolojik yapılar üzerinde de çok önemli etkiler yaratmaktadır. Bu tür malokluzyonların tedavisinde en çok kullanılan aygıtlardan biri yüz maskedir.

Anahtar Kelimeler: Yüz maskesi, Sınıf III malokluzyon, Protraksiyon

Abstract

Ortodontic facemask

In Class III patients, early treatment is usally indicated because if left untreated, most of those patients choose the option of ortognatic surgery. The achived improvement in physical apperance of patients with class III malocclusions by ortopedic procodures applied without waiting fort he surgical operations, positively influence the psychology of the patients as well. The ortopedic face mask is one of the most frequently used appliance in the treatment of class III malocclusion

Key Words: Facemask, Class III malocclusion, Protraction

Tam Metin: PDF