SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 3 (2008)

Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Oral Mukozal Durum

H.Hüseyin Yılmaz, Derya Yıldırım

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (3)

Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Oral Mukozal Durum

H. Hüseyin Yılmaz, Derya Yıldırım


Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı hastalarda oral mukozal durum hakkında bilgi toplamak ve bu bulgularla yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemekti. Gereç ve Yöntemler: Oral mukozal durum hakkındaki bilgiler 42 hastadan toplandı. Bulgular: Mukozal durum prevalansı %92,9.du. Oral mukozal durum prevalansının yaşın artmasıyla birlikte önemli miktarda arttığı görüldü. Lingual varikosit (n:15), fissürlü dil (n:13) ve atrofik dil (n:13) en yaygın görülen üç durumdu ve yaşla birlikte prevalansları artmıştı. Sonuç:çalışmamızdaki
bulgular (yaş ve cinsiyete bağlı oral mukozal durum varlığı) diğer araştırıcıların sonuçlarını destekler niteliktedir.
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, oral mukozal durum, prevalans

Abstract

Oral mucosal conditions of Subjects living in nursing home

Objective: The objectives of this study were to obtain information about oral mucosal conditions among elderly patients and to investigate the relationship between the findings in relation to age and sex. Material and Methods: The information regarding oral mucosal conditions was obtained from interviews of 42 patients. Results: The incidence of oral mucosal conditions was 92,9%. The incidence of oral mucosal conditions indicated a significant increase with advancing age. Varices (n:15), fissured tongue (n:13) and
atrophic tongue papillae (n:13) were the three most common conditions; and the incidence increased withage. Conclusion: The current results support those of other investigators in that the presence of oral mucosal conditions in elderly population is related to age and sex.
Key words: Elderly, oral mucosal condition, prevalence

Tam Metin: PDF