SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Dudak damak yarığının overdenture ile rehabilitasyonu

Süha Türkaslan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)

Dudak damak yarığının overdenture ile rehabilitasyonu

Süha Türkaslan

Özet
Maksiller defektler benign ya da malign neoplasmlar nedeniyle uygulanan cerrahi girişimler sonucunda, travma ve konjenital malformasyonlar nedeniyle oluşabilmektedir. Maksiller defekt hastalarının protetik tedavilerinde destek ve denge eksikliği ile tutuculuk sorunlarıyla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Defektin büyüklüğü ve konumu hastanın klinik durumunu ve protetik rehabilitasyonun başarısını etkileyebilmektedir. Dudak damak yarığı söz konusu olduğunda; alveoler kemik kalitesi ve miktarı, uygun olmayan yumuşak doku ve zayıf destek dişler sıklıkla rastlanılan zorluklar arasında gözlenmektedir. Dudak damak yarığı vakaları, geleneksel veya implant destekli protezler ile rehabilite edilebilmektedir ve tedavisinde diş hekimleri sıklıkla çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu vaka raporunda, 23 yaşındaki dudak damak yarığı nedeniyle kliniğimize başvuran hastaya, konuşma, çiğneme ve estetik problemlerini gidermek için overdenture uygulanarak, protetik rehabilitasyonun avantaj ve dezavantajları tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Dudak-damak yarığı, overdenture

Abstract

Rehabilitation of cleft lip and palate with overdenture

Maxillary defects are created by surgical treatment of benign or malignant neoplasms, by trauma and congenital malformation. Lack of support, stability and retention are common prosthodontic treatment problems for patients who have maxillary defects. The size and location of the defects influence the patients clinic status and determine difficulty in prosthetic rehabilitation. When cleft lip and palate is in question most common difficulties are insufficient alveolar bone quality and quantity, inadequate soft tissue, and poor abutment teeth. Cleft lip and palate patients may reconstructed with conventional prostheses or implant retained prostheses and clinicians still face some difficulties in prosthetic reconstruction. In this case report,to restore masticatory function and improve speech and esthetics of the 23 years old cleft lip and palatepatient an overdenture prosthesis is used and benefits and disadvantages of prosthetic reconstruction are discussed.

Key Words: Cleft lip and palate, overdenture

Tam Metin: PDF