SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Serebellar vermis kavernomu

Orhan Oyar, Önem Loker Altıntaş, Aşkın Görgülü, Özgür İsmailoğlu, F.Nilgün Kapucuoğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)

Serebellar vermis kavernomu

Orhan Oyar*, Önem Löker Altıntaş*, Aşkın Görgülü**, Özgür Ismailoğlu**,

F. Nilgün Kapucuoğlu***

Özet
Kavernomlar, santral sinir sisteminin nadir görülen, sinüzoidal yapılı, intraparankimal vasküler malformasyonlarındandır (1-2). Genelde serebral hemisferler, beyin sapı ve orta beyin bölgelerinde lokalize kavernomların serebellum yerleşimi çok daha nadirdir (3-7). Bu olgu sunumunda, literatürde çok az sayıda rapor edilmiş olan serebellar vermis düzeyinden gelişen kavernoma ait bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Vasküler malformasyon, kavernom, serebellar vermis

Abstract

Cavernoma of cerebellar vermis Cavernomas are unusual type of intraparenchymal vascular malformations which have sinusoidal structure and being found in the central nervous system. Generally, cavernomas are located in cerebral hemispheres, brain stem and midbrain, but they occurs very rarely within cerebellum. In this case report, a cavernoma was presented, originataning from cerebeller vermis which was reported very few in the literature.
Key words: vasculer malformation, cavernoma, cerebellar vermis

Tam Metin: PDF