SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Pulmoner arteriyel hipertansiyon: patogenez

Önder Öztürk, Ahmet Akkaya

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)


Pulmoner arteriyel hipertansiyon: patogenez

Önder Öztürk, Ahmet AkayaÖzet
Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), endotel ve düz kas hücre proliferasyonu, media
tabakasında hipertrofi, in situ trombozis ile ilişkilidir. Buna karşın PAH patogenezi
tam olarak açıklanamamıştır. Vazodilatör ve vazokonstriktörler arasındaki dengenin
bozulması sonucu pulmoner damar direnci artmakta ve damar duvarında yeniden
yapılanma meydana gelerek PAH oluştuðu düşünülmektedir. Bu derleme ile PAH
patogenezinde rol oynayan mekanizmaları ve aralarındaki ilişkiyi açıklamak istedik.

Anahtar kelimeler: pulmoner arteriyel hipertansiyon, patogenez, genetik.

Abstract

Pulmonary arterıal hypertensıon: pathogenesıs

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is histologically characterized by endothelial and smooth muscle cell proliferation, medial hypertrophy, and thrombosis in situ. However the pathogenesis of PAH remains unclear. Elevated pulmonary vascular resistance seems to result from an imbalance between locally produced vasodilators and vasoconstrictors, in addition to vascular wall remodeling. This article reviews the mechanisms of PAH and their relationships with each
other.

Key words: pulmonar arterial hypertension, pathogenesis, genetic

Tam Metin: PDF