SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1 (2009)

Süt ve daimi dişlerde bağlayıcı ajanların etkinliği, biyouyumluluğu ve sitotoksisitesi

Çiğdem Küçükeşmen, Yıldırım Erdoğan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1)

Süt ve daimi dişlerde bağlayıcı ajanların etkinliği, biyouyumluluğu ve sitotoksisitesi
Çiğdem Küçükeşmen, Yıldırım Erdoğan


Özet
Son yıllarda estetik kaygısının artmasıyla, diş sert dokularına bağlanabilen estetik dolgu materyalleri ve adeziv sistemler geliştirilmiştir. Kullanılacak restoratif materyalin seçiminde diş, çevre dokular, hastaya bağlı faktörler ve materyalin özellikleri gibi birçok etken rol oynar. Günümüzde adeziv sistemler, genel olarak uygulama basamaklarına göre .total-etch. ve .self-etch. sistemler olarak sınıflandırılmaktadırlar ve her iki sistemin de restoratif diş hekimliğinde ve klinik uygulamalarda birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Süt ve daimi dişlerin anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerinin farklı olması nedeniyle adeziv sistemlerin bu dokulardaki etkinliği de farklılıklar göstermektedir. Adeziv sistemlerin çeşitliliği, özellikle çalışmanın zor olduğu çocuk hastalar açısından pedodontik diş hekimliğinde kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Çeşitli kimyasal yapılara sahip yeni materyallerin diş hekimliğinde kullanımı, bu materyal ve uygulama tekniklerinin biyolojik güvenilirliklerinin artan bir şekilde sorgulanmasına neden olmuştur. Bu biyolojik riskler karmaşıktır ve tam olarak belirlenememiştir. Adeziv teknolojisindeki hızlı ilerleme, gelecekte daha gelişmiş ve daha biyouyumlu adeziv sistemlerin ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: asitle pürüzlendirme, total-etch sistemler, self-etch sistemler, biyouyumluluk, sitotoksisite.

Abstract

The efficiency, biocompatibility and cytotoxicity of bonding agents in primary and permanent teeth In recent years, restorative and adhesive materials bonded to dental hard tissues are improved because of rising aesthetic concerns of patients. There are many factors affecting the selection of dental materials such as tooth and surrounding tissues, factors belong to patients and properties of material itself. Recently, adhesive systems are classified as .total-etch. and .self-etch. and both systems have several advantages and disadvantages on clinical applications. Because of the differences between primary and permanent teeth
regarding the morphology, histology and physiology, the performance of the adhesive systems are different from each other. The variety of adhesive systems provides simplicity and some advantages in pediatric dentistry in which is difficult to work with children. The use of new materials with new chemical properties has also raised questions about the biological safety of new materials. These biological risks are complex and they can not be defined completely yet. The development in the adhesive technology points that more biocompatible and advanced adhesive systems may be improved in the future.

Key words: acid-etching, total-etch systems, self-etch systems,biocompatibility, cytotoxicity.

Tam Metin: PDF