SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Enüresis Noktürna Tedavisinde İmipiramin ve Elektro-Akupunktur

T.Ahmet Serel, Kadri Anafarta, Levent Işıkay, Sahir Kılıç Sahir Kılıç, Nihat Arıkan Nihat Arıkan, Y.Z. Müftüoğlu, Yüksel Keçik

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Enüresis Noktürna Tedavisinde İmipiramin ve Elektro-Akupunktur

Yöntemlerinin Karşılaştırılması


T. Ahmet Serel Kadri Anafarta Levent Işıkay Sahir Kılıç Nihat Ankan Y.Z. Müftüoğlu

Yüksel KeçikÖzet

1992-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi Üroloji polikliniklerine başvuran toplam 100 enüresis noktürnalı hasta eşit iki gruba ayrılarak bir gruba tri-siklik bir antidepresan olan İmipiramin verildi, diğer gruba ise enüresis noktürna tedavisinde yeni bir yöntem olan elektro-akupunktur uygulandı. İmipiramin grubunda 32 hastada (% 64) pozitif cevap elde edilirken bunların 7'sinde (% 22) nüks gelişti. Elektro-akupunktur grubunda ise 45 hastada (% 90) pozitif cevap elde edilirken, bunların 15 'inde (% 33) nüks saptandı. Her iki grup arasında pozitif cevaplar yönünden aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p

Tam Metin: PDF