SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Çeşitli Klinik Tanılarla İzlenen Hastalarda Subklavian Kateter Kültür

Mustafa Sünbül, Mehmet Bitirgen, Emel Türk Arıbaş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Çeşitli Klinik Tanılarla İzlenen Hastalarda Subklavian Kateter Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Mustafa Sünbül Mehmet Bitirgen Emel Türk Arıbaş


Özet

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği 'nde çeşitli tanılarla izlenen 36 hastadan alınan Subklavian kateter kültür sonuçları değerlendirildi.

Geniş spektrumlu antibiyotik alan 22 hastanın 8'inde kültür sonuçları pozitif bulunurken 10'unda negatif idi. Antibiyotik almayan diğer 2 hastada da kültür sonuçları negatif idi.

Kateter kültürü yapılan 36 hastanın 22'sinde stajilokok izole edildi. Bunların 16'sı koagulaz negatif stafılokok iken, yalnızca 2'si S. aureus idi.

Bakteri kolonizasyonu kataterizasyon süresi ile ilişkili bulundu.Yedi günden daha kısa kateterizasyon süresi için bu oran % 44, yedi günden az olanlarda da % 5.5 idi (p

Tam Metin: PDF