SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2 (2009)

Kist hidatikli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri

Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Recep Sütcü, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Medine Cumhur Cüre, Mustafa Demirci

Özet


Adenozin deaminaz (ADA), pürin bazlarının katabolizmasında rol oynayan ve adenozin deaminasyonunu katalizleyerek bu süreçte inozin oluşturan bir enzimdir. Bu çalışmada kistik ekinokokkozis’li (KE) hastaların serumlarında hücresel immunitenin göstergesi olan ADA aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastanemiz laboratuvarına KE ön tanısı ile başvurmuş, IHA ve ELISA testleri ile pozitif oldukları saptanmış ve opere edilmemiş 30 hasta çalışmaya alındı. Serum ADA aktiviteleri kolorimetrik metot kullanılarak ölçüldü. KE’li hastalarda serum ADA aktiviteleri (26.20 + 13.46) kontrol grubundan (20.45 + 5.19) yüksek bulunmuştur ve bu yüksekliğin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.03, t=2.21). Sonuç olarak, KE’li hastaların serumlarında, E. granulosus’a karşı artmış immun cevabı gösteren ve hücresel immunitenin göstergesi olan ADA aktivitelerinde artma tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adenozin deaminaz (ADA), Echinococcus granulosus, Kist hidatid

Abstract

The activities of adenosine deaminase in sera of patients with cyst hydatid
Adenosine deaminase (ADA) is an enzyme involved in the catabolism of purine bases, capable of catalyzing the deamination of adenosine, forming inosine in the process. In this study, it was aimed to determine ADA activity, which is an indicator of cellular immunity, in sera of patients with cystic echinococcosis (CE). Thirty patients with a pre-diagnoses of CE, detected to be positive on IHA and ELISA assays and did not undergone surgery were included in the study. Sera ADA activities were measured by colorimetric method. Sera ADA activities of CE patients (26.20 + 13.46) were higher than controls (20.45 + 5.19) and this difference was detected to be statistically significant (p=0.03, t=2.21). In conclusion, increased ADA activity, an indicator of cellular immunity and increased immunoreactivity against E. granulosus, was detected in the sera of CE patients.
Key words: Adenosine deaminase (ADA), Echinococcus granulosus, cyst hydatid

Tam Metin: PDF