SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Melatonin ve Klinik Önemi

Özgüner Fehmi, Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Ahmet Koyu, Sadettin Çalışkan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Melatonin ve Klinik Önemi


Fehmi Özgüner Ramazan Özcankaya Namık Delibaş Ahmet Koyu

Sadettin Çalışkan

.

Özet

Melatonin karanlık periyotta sentezlenir ve salınır, ayrıca karanlığın süresi hakkındaki bilginin değerlendirilmesine aracılık eder. Melatonin sirkadiyan ritmi, gençlerde oldukça düzenlidir, yaşlılıkta sıklıkla siklus bozulma gösterir ve bir hipomelatoninemi sendromu olarak belirtilen psikiyatrik depresyon gibi bazı hastalıklarda melatoninin sirkadiyan ritmi tamamen bozulur. Melatonin oldukça güçlü ve etkili bir endojen serbest radikal toplayıcıyıdır. Oldukça toksik olan hidroksil radikali melatonin tarafından ortadan kaldırılır ve hücrelerdeki biyomoleküller üzerine olan oksidatif hasarın önlenmesinde çok önemli rol oynar. Serbest radikaller kanser ve kardiyovasküler hastalıkların etiyolojisinde rol oynayabilmektedir. Yaşlılıkta melatonin yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Böylece kanser ve aterosklerotik kalp hastalıkları ile birlikte görülebilen oksidatif hasarlara karşı insanlar dana hassas olabilmektedir.

Oksidatif hasar ile beraber olan erken yaşlılık, depresyon, kanser ve aterosklerotik kalp hastalıklarının önlenebilmesinde, melatonin üzerine yapılan çalışmalar sonunda yeni bir tedavi yaklaşımının ortaya çıkmasına imkan verebilir.Anahtar Kelimeler: Melatonin, oksidatif hasar, yaşlılık, depresyon, ateroskleroz.AbstractMelatonin and its Oinical Importance

Melatonin is synthesized and secreted during darkness at night and mediates information concerning the temporal position and duration of darkness. Circadian rhytm of melatonin is very regular in young individuals, the cycle frequently deteriorates during aging and, is totally abolished in some diseases such as psychiatric depression called as a hypomelatoninemia and reacts vtith the highly toxic hydroxyl radicals and provides protection against oxidative damage to biomotecules \vithin every cellular compartment. Free radicals may be involved in the aetiology ofcancer and cardiovascular diseases. in aging, humans are melatonin defıcient and more sensitive to oxidative damage associated with atherosclerotic diseases and cancer.

Experiments investigating the effects of melatonin may fınally lead to new therapeutic approaches far the prevention of prematüre aging associated with oxidative damage, depression, cancer and atherosclerotic heart diseases.Key Words: Melatonin, oxidative damage, aging, depression, atherosclerosis.

Tam Metin: PDF