SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2 (2009)

Aktif kömür tedavisine bağlı akciğer aspirasyonu

Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Mehmet Topal, Sinem Sarı Ak, Berit Gökçe Ceylan

Özet


Akut zehirlenmelerde koruyucu hava yolu reflekslerinin kaybı nedeniyle akciğer aspirasyonu görülebilir. Aspire edilen aktif kömür havayolu obstrüksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaratabilir.
Biz de akut zehirlenme nedeniyle acil serviste nazogastrik yolu ile aktif kömür verilen, nakil esnasında nazogastrik sondası çıkan ve aktif kömür aspirasyonuna bağlı ‘aspirasyon pnömonisi - kimyasal pnömonit’ gelişen olgumuzu sunacağız.
Anahtar kelimeler: Akut zehirlenme; aktif kömür, aspirasyon pnömonisi.

Abstract

Pulmonary aspiration during treatment by activated charcoal

Pulmonary aspiration may be seen in acute intoxication because of loss of protective airway reflexes. Activated charcoal which is aspirated can cause respiratory distress obstruction of the airway.
We will present our a case with “aspiration pnömonia-chemical pnömonitis’’ due to aspiration of activated charcoal” which is given by nasogastric way in emergency service and gone out of nasogastric tube during transferring.
Key words: Acute intoxication; activated charcoal, aspiration pnömonia.

Tam Metin: PDF