SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

YAŞLANAN DÜNYANIN HASTALIĞI: ALZHEİMER HASTALIĞI

Ümide Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür Devrim Can

Özet


Alzheimer hastalığı (AH); bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma, davranışsal değişimler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize, progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastaların yaşam kalitelerinin büyük ölçüde azalmasına ve sonunda ölümlerine neden olan AH’nın prevelansı giderek artmaktadır. Bu derlemede; hem Türkiye hem de dünya için önemli bir sağlık sorunu haline gelen AH’a ait risk faktörleri, bu hastalığın tanısı, klinik belirtileri, fizyopatolojisi ve tedavisi özetlenmiş ve son yıllarda bu hastalıkla ilgili olarak yapılan yeni ilaç geliştirme araştırmalarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, klinik belirti, risk faktörleri, fizyopatoloji, tedavi

Tam Metin: PDF