SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Septik Artritte Prognozu Etkileyen Faktörler

Remzi A. Özerdemoğlu, Hüseyin Yorgancıgil

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Septik Artritte Prognozu Etkileyen Faktörler


Remzi A. Özerdemoğlu Hüseyin Yorgancıgil


Özet

Septik artrit (SA) prognozunda, enfeksiyonun süresi, hastanın yaşı, tutulan eklem, patojen mikroorganizmanın virulansı, hastanın direnci, eşlik eden hastalıklar ve verilen tedavi gibi birçok faktör rol oynamaktadır, Fakat en önemlisi tedaviye başlayıncaya kadar geçen süredir. Ayrıca SA 'in multifaktöriyet bir hastalık olması, standart bir tedavinin oluşturulmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Sonuçta ortaya çıkan farklı tedavi yöntemlerinin, bizzat kendileri prognozu etkilemektedirler.Anahtar Kelimeler: Septik artrit, prognoz, tedavi.AbstractFactors Influencing the Prognosis of Septic Arthritis

The therapeutic outcome ofseptic arthritis (SA) is releated to multiple associated factors, including the duraüon of infection, age of patient, the joints infected, the virulence of specifıc bacteria, hoşt defenses, and comorbidity as vıell as effective therapy. But öne of the most important correlates of outcome is the duration of time before treatment is initiated. Because SA is a multifactorial disease, a standardisa.tion of the treatment seems to be impossible. Finally, the different treatment methods leads to different outcome themselves.


Key Words: Septic arthritis, prognosis, treatment.

Tam Metin: PDF