SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2009)

Beyin Ve Karaciğeri Tutmuş Bir Alveolar Kist Hidatik Olgusu

A.Furkan Tamer, Kerim Çayır, Mehmet Bilici, Salim Başol Tekin, Fatih Albayrak, Suat Eren

Özet


Baş ağrısı, baş dönmesi, denge kaybı, cisimleri çift görme şikayetleri ile başvuran 36 yaşında erkek hastanın dış merkezde yapılan beyin magnetik rezonans(MR) görüntülemesinde multifokal kitle lezyonları metastaz lehine yorumlanmış. Hastanın ayrıntılı anemnez, fizik muayene bulguları göz önünde bulundurularak yapılan ileri tetkik incelemeleri sonucunda hasta kist hidatik beyin metastazı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alveolar Kist Hidatik; Echinococcus; Serebral Hidatik Kist

Abstract

A Case Of Alveolar Cyst Hydatid Which Involved To Brain And Liver

A 36 years old male patient was complaining about headache, vertigo, balance lost and double sight. On the brain magnetic resonance examination, the multifocal mass lesions were annotated as metastasis. Advanced examination studies done by taking the patient's detailed anamnesis and physical examinations results into consideration was evaluated as hydatic brain metastasis.

Key Words: Alveolar Cyst Hydatid; Echinococcus; Cerebral Hydatid Cyst

Tam Metin: PDF