SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Masif Hemoptizi (Bir Olgu Nedeniyle)

Ömer Soysal, H.Berat Cihan, Metin Gülcüler, Öner Gülcan, Hasan Özdemir, Mustafa Paç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Masif Hemoptizi (Bir Olgu Nedeniyle)


Ömer Soysal H. Berat Cihan Metin Gülcüler Öner Gülcan Hasan Özdemir Mustafa Paç


Özet

Masif hemopîizi 24 saatte 600 mi ve üzeri kanama olarak tanımlanmaktadır. Sebepleri arasında tüberküloz ve bronşektazi önemli yer tutmaktadır. Masif hemoptizinin klinik önemi hipovotemi ve bundan daha önemli olarak asfıksi nedeniyle mortalitesinin çok yüksek olmasıdır. Cerrahi tedavi mortaliteyi çok düşürmektedir. Bu nedenle tanı konulup kanamanın akut kontrolü yapıldıktan sonra, acil olarak cerrahi tedavi önerilmektedir.

Masif hemoptizi ile seyreden bir travmatik bronş rüptürü ve pulmoner arter rüptürü olgusu nadir olması nedeniyle sunulmuş, ve masif hemoptiziye yaklaşım ve tedavisi tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Masif hemoptizi, travma.AbstractMassive Hemoptysis (A Case Report)

Massive hemoptysis is defıned as hemorrhage of 600 mi ör more in 24 hours. Tuberculosis and bronchiectasis are the most common causes of massive hemoptysis. it is very important clinically because of the high mortality due to hypovolemia and especially asphyxia. Surgîcal treatment signifıcantly decreases mortality rate. Therefore, after the diagnosis is established, emergent surgical treatment is recommended.

A patient with massive hemoptysis due to traumatic bronchus and pulmonary artery rupture is presented because ofits rarity, and the management of massive hemoptysis is discussed.Key Words: Massive hemoptysis, trauma.

Tam Metin: PDF