SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

İsparta Yöresinde Allerjik Astma ve Allerjik Rinitli Olgularda Prick Test ve Total IgE Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


İsparta Yöresinde Allerjik Astma ve Allerjik Rinitli Olgularda Prick Test ve Total IgE Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Ahmet Akkaya Mehmet Ünlü Nalan Uygun


Özet

İsparta yöresinden polikliniğimize başvuran allerjik astma ve allerjik rinitli toplam 122 olgu öykü, prick test, total IgE sonuçları yönünden incelendi. Allerji öyküsü olan olguların % 57'sinde prick testi pozitif bulundu. Toplam 107 olguda total IgE düzeyi bakıldı. Allerji öyküsü olan 107 olgunun 60'mda (% 56) total IgE düzeyi yüksek bulundu.

Prick test sonuçları; Dermatophagoides Farinea ve D. Pteronyssinus'a % 45, ot polenlerine % 43.4, ağaç polenlerine % 24.6, hububatlara ise % 44.3 oranlarında pozitif bulundu.

Sonuçta bölgede D. farinea, D. pteronyssinus, ot ve hububat polenlerine karşı prick test pozitifliğinin birbirlerine yakın olduğu, ağaç polenlerine karşı ise daha düşük olduğu saptandı. Allerjik astma ve rinit öyküsü olan olgularda total IgE yüksekliği ile prick test pozitifliği arasında pozitif bir ilişki bulundu (p

Tam Metin: PDF