SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

İsparta İlindeki Üç İlkokulda Beta Hemolitik Streptokok Görülme

Bahattin Tunç, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Harun Doğru, Mustafa Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


İsparta İlindeki Üç İlkokulda Beta Hemolitik Streptokok Görülme Sıklığı


Bahattin Tunç Birdal Yorgancıgil Muzaffer Aydemi Harun Doğru Mustafa Demirci


Özet

Bu çalışmada Aralık 1994-Nisan 1995 tarihleri arasında İsparta il merkezindeki çevre şartları ve sosyo-ekonomik durumları farklı olan 3 ayrı bölgedeki ilkokul öğrencilerinden rastgele örnekleme yöntemi ile alınan 429 boğaz sürüntü sonuçları incelendi. Öğrencilerin 88'inden (% 20.51) beta-hemolitik streptokok (BHS) izole edildi. Bunların 49'u (% 11.42) A grubu beta hemalitik streptokok (AGBHS) olarak tiplendirildi. Çevre şartları ve sosyoekonomik durumu daha kötü olan Albayrak İlkokulu öğrencilerinde AGBHS taşıyıcılığı diğer okullardan daha fazla idi (% 15.21), (p

Tam Metin: PDF