SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Sağlıklı Kişilerde Cinsiyetler Arasında Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması

Galip Akhan, Sadettin Çalışkan, Halit Karaca

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Sağlıklı Kişilerde Cinsiyetler Arasında Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması


Galip Akhan Sadettin Çalışkan Halit Karaca


Özet

Normal kişilerden elde edilen görsel uyarılmış potansiyellerde cinsiyet, vijilans, IQ ve beyin matürasyonuna bağlı farklılıkların olabileceğini belirten araştırmalar vardır. Bu çalışmamızda IQ, vijilans ve yaş açısından homojen olarak kabul edilebilecek II kız ve U erkek Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisinde, dama taşı patterni ile görsel uyarılmış potansiyeller çalışıldı. Değerlendirmeye aldığımız P100, N75 dalgalarının latens ve amplitudlerinde cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.Anahtar Kelimeler: Görsel uyarılmış potansiyeller, cinsiyet, yaş, IQ, hemisferik asimetri.


Abstract


The Comparison of Visual Evoked Potentials Between Sexes in

Healthy Individuals

Some authors reported that there are hemispheric asymmetric visual evoked potentials between sexes. The other reports suggested that this asymmetry is not caused by sex but is caused by difference in vigilance, IQ and tnaturation ofbrain. We aimedto search this issue in two groups same in vigilance, age and IQ. We used hemifıeld pattern reversal evoked potentials and compared P100 and N75 waves amplitude and latencies betveen sexes. We did notfınd any statistically signifıcant difference.

Key Words: Visual evoked potentials, sex, age, IQ, hemispheric asymmetry.

Tam Metin: PDF