SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2009)

2450 MHz elektromanyetik radyasyonun sıçanların FSH, LH ve Total Testosteron seviyelerinde meydana getirdiği değişiklikler

MUSTAFA SAYGIN, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Mesud Soydan, Hüseyin Vural

Özet


Amaç: 2450 MHz elektromanyetik alanın sıçanların FSH, LH ve Total Testosteron hormonlarında oluşturduğu değişiklikler araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 3 aylık Wistar Albino erkek sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele altışarlı 3 gruba ayrılmıştır. I- Kafes Kontrol (n=6) II- Sham Kontrol (n=6) III- EMA grubu, 3.21 W/kg SAR değerinde manyetik alan 4 hafta günde 1 saat olarak uygulanmıştır. Bulgu ve Sonuçlar: Deney de manyetik alan maruziyeti sonucu hayvan ölümü gözlenmedi. Folikül Stimülan Hormon ve Luteinizan Hormon düzeyleri ölçüldüğünde gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmadı (p>0,05). Total Testosteron düzeyi ölçüldüğünde gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark gözlendi (p0,05). Also total testosterone levels were measured, there was statistically significant difference between groups (p

Tam Metin: PDF