SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Serum Lipid Düzeyleri

Namık Delibaş, Orhan Gedikli, Harun Doğru, Veysel Tahan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Serum Lipid Düzeyleri


Namık Delibaş Orhan Gedikli Harun Doğru Veysel Tahan


Özet

Bu çalışmada işitme kaybı ile kan lipid düzeylerinin ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla bir iplik fabrikasında 70-94 dB seviyeleri arasında gürültüye maruz kalan 48 işçinin işitme eşikleri odyolojik olarak tespit edildi. Gürültünün neden olduğu işitme kaybı (GNİK) olanlarla, normal işitme düzeylilerden (NİD) iki grup oluşturuldu. Her iki grupta da serum Trigliserid, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol • ve LDL-Kolesterol düzeyleri ölçüldü ve gruplar karşılaştırıldı. GNİK grubunda, NİD grubuna göre Trigliserid, Total Kolesterol ve LDL-Kolesterol düzeyleri anlamlı bir şekilde yüksek (p

Tam Metin: PDF