SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2009)

Sağlık çalışanları ve sigara

Önder Öztürk

Özet


Ülkemizde sağlık çalışanları arasındaki sigara içme oranı genel popülasyona yakın, hatta yüksektir. Sigara ile mücadelede topluma model oluşturması gereken sağlık çalışanlarının bu konudaki bilgi ve istekleri ise ne yazık ki yeterli değildir. Bu derlemede sağlık çalışanlarının sigara içme durumları ile sigaraya karşı yapılan mücadeledeki rollerini incelemek ve bu konuda gerekli önerilerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: sağlık çalışanları, sigara kullanımı

Abstract

Health professions and cigarette

The prevalence of smoking among health professions is same, even greater than the general population in our country. Unfortunately, both knowledge and willingness of the health professions who must be a model for population in the cigarette cessation do not see adequate to influence their patients. This review is aimed to evaluate the smoking habit of health professions, their roles in the struggle with cigarette and to offer practical advices in solving this problem.

Key words: health professions, smoking

Tam Metin: PDF