SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2009)

Alzheimer hastalığında kemokin ve kemokin reseptörlerinin rolü

Nilüfer Şahin Calapoğlu, Musatafa Calapoğlu

Özet


İlerleyici hafıza kaybı, bilişsel yetmezlik ve davranış değişiklikleri ile karakterize Alzheimer hastalığı (AH), beyin yetmezliğinin etiolojik olarak heterojen bir grubunu oluştururken dünya üzerinde de 18 milyondan fazla insanı etkilemektedir. AH kortikal ve subkortikal bölgelerdeki nöronal kaybın yanı sıra b-amiloid (Ab) peptid üretiminin artışı, birikimi ve nörofibriler yumakların (NFT) oluşumu ile ilişkilidir. Doku hasarına karşı birçok farklı hücre tarafından salınan kemokinler ve reseptörlerinin birincil görevleri lökositlerin inflamasyon bölgesine migrasyonunu sağlamaktır. Yapılan son çalışmalar, AH beyni ile inflamatuvar süreçte yer alan kemokinlerin ilişkili olduğuna dikkat çekmektedirler. Bu derlemede, AH’de kemokin ve kemokin reseptörlerinin nöroinflamtuvar rolleri ile ilgili son gelişmeler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, inflamasyon, kemokinler, kemokin reseptörleri

Abstract

The role of chemokine and chemokine receptors in alzheimer’s disease

Alzheimer’s disease (AD) that is an etiologically heterogeneous form of brain failure affects more than 18 million people worldwide and is characterized by progressive memory loss, cognitive impairment and behavioral changes. The disease associated with neuronal loss in cortical and subcortical regions and increased production and accumulation of b-amyloid (Ab) peptide and neurofibrillary tangle (NFT) formation. Chemokines and their receptors are released by different cells in response to tissue injury and their primary function is the migration of leukocytes to inflammatory sides. Recent studies point out that the involvement of chemokines in the inflammatory process associated with AD brain. This review focuses on the recent progress regarding the neuroinflammatory roles of chemokines and chemokin receptor involvement in AD.

Key words: Alzheimer’s disease, inflammation, chemokines, chemokine receptors

Tam Metin: PDF