SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

Lökomoid Reaksiyon İle Seyreden Bir Akut Miyokard İnfarktüsü Olgusu

Abdülkerim Furkan Tamer, Selim Topçu, Hüsnü Değirmenci, Habip Emre, Fuat Gündoğdu, İlhami Kiki

Özet


Lökomoid reaksiyon lökosit sayımının kemik iliği dışındaki reaktif sebeplere bağlı olarak 50,000 hücre/ μL üzerine çıkması olarak tanımlanan hematolojik bir hastalıktır. Diagnostik çalışmalar kronik myelojenik lösemi ve kronik nötrofilik löseminin dışlanmasını ve altta yatan sebebin araştırılmasını gerektirir. Lökomoid reaksiyonun major sebeplerini şiddetli infeksiyonlar, intoksikasyonlar, malignensiler, şiddetli kanamalar veya akut hemoliz oluşturmaktadır. Bizim olgumuzda 79 yaşında bayan hasta hastanemize lökomoid reaksiyon ve akut miyokardiyal infarktüs tanıları ile yatırıldı. Lökomoid reaksiyonun altında yatabilecek sebepler araştırıldığında, akut myokard infarktüsüne sekonder olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Lökomoid Reaksiyon; Miyokard İnfarktüsü

Abstract:

A Case Of Acute Myocardial Infarctus Which Progressing With Leukemoid Reaction

Leukemoid reaction is a hematological disorder, defined by a leukocyte count greater than 50,000 cells/μL, caused by reactive causes outside the bone marrow. The diagnostic work-up consists of the exclusion of chronic myelogenous leukemia and chronic neutrophilic leukemia and the detection of an underlying cause. The major causes of leukemoid reactions are severe infections, intoxications, malignancies, severe hemorrhage, or acute hemolysis. In our case, a 79 years old woman was admitted our hospital with leukemoid reaction and acute myocardial infarctus. After detecting the underlying cause of leukemoid reaction, we thought the leukemoid reaction is secondary of akut myocardial infarktus.

Key Words: Leukemoid reaction; Myocardial Infarctus.

Tam Metin: PDF