SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE PROFESYONEL DİSKALİFİYENİN RİSK FAKTÖRLERİ HAKKINDA

Aydin Goşunalioğlu ASADOV, AĞAYEV KF

Özet


Amaç: Bu çalışmada, ekstremal meslek sahiplerinin (polis memurları ve havacılar) sağlık so-runları nedeni ile profesyonel diskalifiyelerinin risk faktörleri (yaşı, hizmet süresi, mesleği) ile ilişkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kurumsal hekim komisyonlarında biriken profesyonel bilirkişi raporları kullanılmıştır. Toplam 2 grupta 177 olgu incelenmiştir. 1. grubu polis memurları (104 kişi), 2. grubu havacılar (73 kişi) oluşturmuştur. Daha gerçekçi sonuçlar elde etmek için kontrol grubunda 1000 kişi değerlendirmeye alınmıştır. İstatistiksel değerlendirilmelerde, ni-teliksel belirtilerin analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Ekstrem meslek sahibi kişilerin profesyonel diskalifiyesinin ana sebeple-rinin nozoloji yapısı, ürogenital sistem ve dolaşım sistemi hastalıkları, travmalar, kulak ve mastoid çıkıntısı hastalıklarına bağlı olan rölatif yüksek risklere göre bir-birinden önemli fark-lılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel diskalifiye; ekstrem meslekler, risk faktörleri

Tam Metin: PDF