SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2010)

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Laparoskopik Ovaryan Multineedle Intervention (LOMNI) yönteminin Hirsutizm, Adet Düzeni ve Hormon Düzeylerine Etkisi

seyit ali köse

Özet


Polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınların % 3-4’ünü etkiler. Hirsutizm yakınması olanların % 70’inde polikistik over sendromu bulunmaktadır. Laparoskopik Ovaryan Drilling (LOD) polikistik over sendromunun tedavisinde yıllardır uygulana gelen ve hala gelecek vaat eden bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte LOD sonrasında % 85 hastada postoperatif adezyon oluşumu potansiyel komplikasyon olarak görülmüştür. Bu çalışmada yeni bir laparoskopk aletin preliminer sonuçları sunulmaktadır. Elektrik akımının kullanılmadığı bu yeni teknikle anovulasyonu olan polikistik over sendromu hastaları daha az travma ve daha az postoperatif yapışıklıkla tedavi edilebilir. Çalışmada, polikistik over sendromu olan hastaların endokrin değişiklikleri ve hirsutizm ve adet düzeni gibi periferik yansımaları değerlendirilmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, Laparoskopik Ovaryan Drilling (LOD), Laparoskopik Ovaryan Multineedle Intervention (LOMNI)

The Effect of Laparoscopic Ovarian Multineedle Intervention (LOMNI) Method on Hirsutism, Menstruation Cycle and Blood Hormon Levels in Patients With Polycystic Ovary Syndrome
Abstract:
Polycystic ovary syndrome affects about 3 – 4 % of the total women population in active reproductive period and this syndrome is also present in 70 % of people with hirsutism complaint. Laparoscopic ovarian drilling method is still widely in use for years in polycystic ovary syndrome treatment and also promises for the future. However post – operative adhesion formation has been observed in 85 % of patients as a potential complication. In this study, we present the preliminary results of a new laparoscopic tool which has been specially designed by us. Anovulatory patients with policystic ovary syndrome can be treated with less trauma and post – operative adhesion complication with this new method, in which the electricity is not used. In the present study, we aimed to evaluate the hormonal changes and other reflections of these changes like hirsutism and menstrual cycle disorders in patients with polycystic ovary syndrome.
Keywords: Polycystic ovary syndrome, laparoscopic ovarian drilling, laparoscopic ovarian multineedle intervention (LOMNI).

Tam Metin: PDF