SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3 (2010)

10-14 YAŞ GRUBU ELİT BAYAN OKÇULARIN TEKNİK ATIŞ PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE KUVVET FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Fatih Kılınç, Gökhan Cesur, Emrah Atay, Gözde Ersöz, Tahir Kılıç

Özet


10-14 Yaş Grubu Elit Bayan Okçuların Teknik Atış Performanslarını Etkileyen Fiziksel, Fizyolojik ve Kuvvet Faktörlerinin Araştırılması
Amaç; Türkiye’de en iyi dereceyi elde etmiş 10-14 yaş grubu elit bayan okçuların teknik atış performanslarını etkileyen fiziksel, fizyolojik ve kuvvet faktörlerinin araştırılmasıdır.
Materyal Metot; Araştırmamıza ülkemizde en iyi dereceleri elde etmiş elit 11 bayan okçu gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan okçuların ortalama yaşları 12.9±0.9 yıl, boyları 159.3±6.4 cm. ve vücut ağırlıkları da 56.5±15.1 kg.dı. Araştırmamızda antropometrik (uzunluk, çevre, genişlik, deri altı yağ) ölçümleri, kuvvet (sağ-sol el kavrama, sırt ve bacak) testleri, esneklik testleri, atış öncesi ve sonrasındaki kalp atım sayıları, solunum (FVC, FEV1, PEF) testleri ve 7 m. mesafeden teknik atış isabetlikleri incelendi. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ve One Way Anova analizi yapıldı.
Bulgular; Yedi (7) m. mesafeden atılan teknik atış ile yaş, boy, vücut ağırlığı arasında, fiziksel uzunluk ölçümlerinden bacak ve ayak uzunluğu arasında, çevre ölçümlerinden kol ve önkol çevresi arasında önemli bir ilişki bulundu (p

Tam Metin: PDF