SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

Electrocardiographic Evaluation in Patients with Endemic Fluorosis without Clinically Evident Heart Disease

Ercan Varol

Özet


Klinik olarak belirgin kalp hastalığı olmayan endemik florozisli hastaların elektrokardiyografik bulguları
Amaç: Bu çalışma endemik florozisli hastaların elektrokardiyografik (EKG) bulgularının incelenmesi açısından yapıldı. Ellialtı endemik florozis hastası ve yaş, cinsiyet ve vücut kütle indeksi eşitlenmiş 44 sağlıklı bireyin standart 12 derivasyon EKG si, idrar flor düzeyi ve serum sodium, potasyum, kalsiyum ve fosfor analizi yapıldı. Temel EKG ölçümleri ve EKG değişkliklerinin frekansı değerlendirildi. Bulgular: İdrar flor düzeyleri floroz hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (1.9 ± 0.2 mg/l vs. 0.4 ± 0.1 mg/l sırasıyla; P

Tam Metin: PDF