SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2010)

Diyaliz Hastalarında Egzersizin Önemi

Feray Soyupek, Ayhan Aşkın

Özet


Kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedeniyle diyalize giren hastalarda kardiyopulmoner kapasite, kas gücü ve fonksiyonel kapasite azalmaktadır. Bu problemlerden dolayı KBY hastalarının tedavisinde rehabilitasyon programı yer almalıdır. Rehabilitasyon programı aerobik ve güçlendirme egzersizlerini içermektedir. Bu derlemede diyalize giren hastalarda egzersizin yeri ve faydaları tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Diyaliz, egzersiz, rehabilitasyon

Abstract

The Importance of Exercise In The Patients Receiving Dialysis

The cardiopulmonary capacity, muscle strength and functional capacity are reduced in the patients receiving dialysis due to chronic renal disease (CRD). Because of these problems, rehabilitation program must be included to the treatment of the patients with CRD. The rehabilitation program are consist of aerobic and strengthing exercises. In this review, we discussed the role and benefits of exercise in the patients receiving dialysis.

Key words:Dialysis, exercise, rehabilitation

Tam Metin: PDF