SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

Gebelik esnasında diazinon’a maruz kalan gebe ratların yenidoğan yavrularının akciğer dokusunda oluşan morfolojik değişiklikler ve bu değişikliklere kafeik asit fenetil ester’in etkisinin araştırılması

Osman Sulak, Seyhan Çankaya, Gülnur Özgüner, Orhan Baş, Önder Şahin, Ahmet Songur

Özet


Özet
Amaç: çalışmanın amacı gebelikte diazinon’a maruz kalan bebe ratların yenidoğan yavrularının akciğer dokusunda oluşan morfolojik değişiklikleri ve bu değişikliklere kafeik asit fenetil ester’in (CAPE) nin etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 30 Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1: kontrol grubu (n;10), grup 2 (n;10): Gebeliğin 14-18. günlerinde 25 mg/kg/gün diazinon verilen grup, grup 3 (n;10): Gebeliğin 14-18. günlerinde 25 mg/kg/gün diazinon + 10 µmol /kg/day CAPE verilen grup. Deney gruplarında diazinon oral gavaj ile CAPE ise intraperitoneal uygulandı. Gebe ratların gebelik boyunca kilo alımları ve yenidoğan yavruların doğum ağırlıkları takip edildi. Yenidoğan yavrular 3. günde dekapite edildi. Akciğerleri diseke edilerek %10’luk formaldehid içerisine alınarak rutin histalojik doku takibi yapıldı ve preperatlar ışık mikoskobunda değerlendirildi. Bulgular: Grup 2’deki anne ratların ve yenidoğanlarının ortalama kiloları kontrol grubuna göre daha düşüktü. Ayrıca grup 2’deki yenidoğanların akciğerlerinde intraparankimal inflamatuar infiltrasyon, alveolar ve bronşiolar hemoraji, intraparankimal vasküler konjesyon ve trombosis, ve amfizematöz değişiklikler gözlendi. Diazinon ve CAPE’nn birlikte verildiği grup 3’te ise bu patolojilerin önemli oranda azaldığı tespit edildi. Sonuç olarak gebelikte diazinon’a maruz kalan gebe ratların kilo alımlarında ve yeni doğanlarının kilolarında azalma ayrıca akciğer dokularında histopatolojik değişiklikler tespit edildi ve CAPE uygulanması ile bu değişikliklerin önemli derecede azaldığı gözlendi.

Tam Metin: PDF