SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Entübasyonu Kolaylaştırmak İçin Kullanılan Süksinilkolin ile Vekuronyum'un Sezaryen Girişimlerinde Karşılaştırılması

Solmaz GÜNAL, Süreyya Gültekin, Nurten ÜNAL

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Entübasyonu Kolaylaştırmak İçin Kullanılan Süksinilkolin ile Vekuronyum'un Sezaryen Girişimlerinde Karşılaştırılması


Solmaz Günal Süreyya Gültekin Nurten Ünal


Özet

Bu çalışmada risk faktörü taşımayan ASA (American Society of Anesthesiologists) grade l, 30 sezaryen olgusu incelenmiştir.

15 sezaryen olgusunda entübasyonu kolaylaştırmak için 0. l mg/kg dozunda vekuronyum, diğer 15 olguda ise l mg/kg dozunda Süksinilkolin kullanılmıştır. Kullanılan ilaçlar her iki grupta da rahat entübasyon sağlayacak kas gevşemesi temin etmiştir.

Yeni doğanın J. ve 5. dakikalardaki APGAR değerlendirmelerinde, vekuronyum grubunda 1. dakika APGAR puanları daha yüksek bulunmuştur.

Çalışmamızda 0.1 mg/kg'lık yüksek dozda vekuronyum kullanmamıza rağmen yeni doğanın APGAR değerlendirmesini olumsuz yönde etkilememesi bize vekuronyurnun sezaryen girişimlerinde entübasyonu kolaylaştırmak amacıyla hem anne hem de bebek yönünden güvenle uygulanabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Süksinilkolin, vekuronyum.AbstractComparison of Effects of Succinylcholine and Vecuronium Used for Intubation

in Cesarean Section Cases

We investigated ASA (American Society of Anesthesiologists) grade I, 30 elective cesarean section patients with no riskfactors.

Vecuronium hadbeen usedfor intubation of 15 patients in doses of 0.1 mg/kg and succinylcholine in doses of l mg/kg for the other 15 patients.

Both medications provide enough muscle relaxations far comfortable intubation.

APGAR 's scores for the fırst and fıfth minutes were investigated. Patients in whom vecuronium had been used have a higher APGAR 's score.

During our study vecuronium doses as high as 0. l mg/kg did not produce lo\ver APGAR 's score. Vecuronium could be used confıdently for intubation vithout side effectfor both mother and baby.Key Words: Cesarean section, succinylcholine, vecuronium.

Tam Metin: PDF