SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

Migrende Serebral Serotonin Aktivitesinin VEP'teki Yansıması

Yüksel Sandıkçı, Orhan Demir, Orhan Demir

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


Migrende Serebral Serotonin Aktivitesinin VEP'teki Yansıması


Yüksel Sandıkçı Orhan Demir


Özet

Migren patogenezi üzerinde çok çalışılmasına karşın henüz tam anlamıyla aydınlatılmamıştır. Bu konuda son yıllarda nörotransmitter seviyelerindeki değişikliklerin elektro fizyolojik yansımasına ilişkin çalışmalar vardır. Çalışmamızda dopaminde olduğu gibi serebral serotonin aktivitesinin de elektrofızyolojik yansımasının olabileceği düşünülerek migren ataklarında serotonin agonisti olan sumatriptan succinate cilt altı olarak uygulanmış ve enjeksiyon sonrası belirli aralıklarla yapılan VEP kayıtları enjeksiyon öncesi VEP kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Enjeksiyondan 120-180 ve 240 dk sonra elde edilen VEP amplitüd değerlerinde anlamlı bir düşme gözlenmiştir (p

Tam Metin: PDF