SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

İMMÜN SÜPRESSİF RATLARDA ENTERO ENDOKRİN SİSTEM YANITI

Orhan Özatik

Özet


SUMMARY
Our body has lots of defense mechanisms. One of them of these mechanisms is also mucasal immune system. Paneth cells existed in the small intestine and enteroendocrine cells are also a part of this mucosal immune system.In this study,studied that the response of these cells when suppressed the ummune system.
In this study,used 14 wistar Albino mice and applied ummune supression half of them.The another half of the mice used as a control group.The materials taken from the mice evaluated by applying histologic technics.Paneth cells,engteroendocrin cells,granülles of mast cells and their numbers were examined.
Although morphologies are determined as the same characters morplologies in the paneth cells and enteroendocrin cells inthe group of applyıng ummune supression and the control group are observed increasing in the mast cells.Coke and basillus are existed in the cript lumene and are also increased too much.This increasing in the suppression of immune system is the result of not enough to operate defence mechanism. The increasing in the mast cells might be the result of defence mechanism compansation.

Key words: enteroendocrin system, paneth cell, immun supresion


ÖZET
Vücudumuzda pek çok savunma mekanizması mevcuttur. Bu savunma mekanizmalarından bir tanesi de mukozal immün sistemdir. İnce barsaklarda bulunan paneth hücreleri ve enteroendokrin hücreler de bu mukozal immün sistemin bir parçasıdır. Bu çalışmada İmmün sistem baskılandığında bu hücrelerin verdiği yanıt araştırılmıştır.
Çalışmada 14 adet Wistar Albino sıçan kullanılıp yarısına immün süpresyon uygulandı. Diğer yarısı kontrol grubu olarak kullanıldı. Sıçanlardan elde edilen materyaller histolojik teknikler uygulanıp değerlendirildi. Paneth hücreleri, enteroendokrin hücreler, mast hücreleri granülleri ve sayıları incelendi.
İmmün süpresyon uygulanan grupta paneth hücrelerinde ve enteroendokrin hücrelerde kontrol grubuyla aynı özelliklerde morfolojiler tespit edilmesine rağmen, mast hücrelerinde sayıca artış görülmüştür. Ayrıca kript lümeninde bulunan kok ve basiller çok fazla miktarda artmıştır. Bu artış immün sistemin baskılanması sonucu savunma mekanizmasının yeterince çalışamaması sebebiyle olmaktadır. Mast hücrelerindeki artış savunma mekanizması kompanzasyonu için olmuş olabilir.
Anahtar kelimeler: enteroebdokrin sistem, paneth hücre, immün süpresyon

Tam Metin: PDF