SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 (1995)

İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu)

Erdal Kalkan, Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Gülsen Aydın, Hacı Kaymaz, Aliye Sarı, Ahmet Dağtekin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4)


İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu)


Erdal Kalkan Galip Akhan Hasan R. Koyuncuoğlu Gülsen Aydın Hacı Kaymaz Aliye Sarı

Ahmet DağtekinÖzet

Santral sinir sisteminin oldukça nadir görülen konjenital vaskülcr malformasyonlar grubundan olan kavernomalar; epileptik nöbet yakınması ile başvuran ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu nedeniyle literatür ışığında gözden geçirildi.Anahtar Kelimeler: Kavernoma, kavernöz hemanjiorna, konjenital vasküler malformasyon.AbstractIntracranial Cavernomas (Case Report)

in this article we prcsented a patient \vith a congenital cavernoma which was a rare congenital vascular rnalfornıation. Patient suffering from epileptic seizures have been operated. Key Words: Cavernoma, cavernous hemangiotna, congenital vascular rnalfornıation.

Tam Metin: PDF