SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının radyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar

Önder Öztürk, Mert Köroğlu, Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Gündüz

Özet


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem veya havayolunun daralması, veya her ikisinin birlikteliği ile nitelenen havayolu obstrüksiyonudur. Akciğer grafisi, atak ile gelen KOAH’lı hastayı değerlendirmede önemli bir yöntemdir. Buna karşın tanı koydurucu olmak yerine daha çok tanıyı destekleyici bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden KOAH’ın değerlendirilmesi ve erken tanısı için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük ve küçük havayolları çaplarının bilgisayarlı tomografi ile ölçümü KOAH’lı hastalarda ve sağlıklı sigara içicilerde akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede yararlı bir yöntemdir. Yakın zamanda, yüksek çözünürlü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) havayolu çaplarının ölçümü için kullanılmıştır. KOAH’ın morfolojik tiplerine sınıflandırılmasında YÇBT’nin kullanılması bronkodilatör veya inhale kortikosteroid tedavisine cevap verecek hastaların açığa çıkarılmasında faydalı olabilir. Gelecekte KOAH’ın patogenezinin, doğasının ve fenotiplerinin anlaşılmasında görüntüleme yöntemleri çok daha fazla katkıda bulunacaktır.

Anahtar kelimeler: kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yüksek çözünürlü bilgisayarlı tomografi (YÇBT), radyoloji, kantitatif BT.

ABSTRACT

The new approaches in radiological assessments of chronic obstructive pulmonary disease

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by airflow obstruction caused by emphysema or airway narrowing, or both. Chest radiography is an important tool in assessing patients with COPD presenting with worsening symptoms. Even so, it is accepted as a supportive method instead of being diagnostic. Thus, new approaches are required to diagnose and decide COPD early. The computed tomography measurements of large and small airway dimensions are useful for evaluating lung functions in patients with COPD and healthy current smokers. Recently, airway dimensions have been measured using high resolution computed tomography (HRCT). Classification of COPD into morphological phenotypes using HRCT may help in identifying those patients who will respond to selective therapy (bronchodilators or inhaled corticosteroid treatment). In the future, our understanding of the pathogenesis, natural history and phenotypes of COPD will be immensely promoted by imaging.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), high-resolution computed tomography (HRCT), radioloy, quantitative CT.

Tam Metin: PDF