SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Tavşanlarda Kristalize Penisilinle Oluşturulmuş Bir Deneysel Epilepsi Modeli

Erdal Kalkan, Galip Akhan, H.Rıfat Koyuncuoğlu, Ahmet Dağtekin, Halit Karaca, N.Nefi Kara

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


Tavşanlarda Kristalize Penisilinle Oluşturulmuş Bir Deneysel Epilepsi Modeli


Erdal Kalkan Galip Akhan H. Rifat Koyuncuoğlu Ahmet Dağtekin Halit Karaca N.NefiKarar


Özet

Deneysel epilepsi modeli oluşturmak için on adet tavşana topikal, 5 adet tavşana intravenöz ve 5 adet tavşana intramusküler kristaUze penisilin verildi. Topikal penisilin verilen tavşanların hepsi, intravenöz verilenlerden ise sadece biri nöbet geçirdi, İntramusküler pemsiUn verilenlerden hiçbirinde nöbet gözlenmedi,


Anahtar Kelimeler: Penisilin, epilepsi, tavşan.

Abstract


Experimental Seizures Induced by Penicillin in Rabbits

Topical, intravenous and intramuscular penicillin was used in order to induce experimental seizures in rabbits. Ali of ten rabbits used topical penicillin devoloped seizures. One ofthefive rabbits in which intravenous penicillin \vere used and nane ofthe 5 rabbits intramıtsculer penicillin yvas used devoloped seizure.


Key Words: Penicillin, epilepsy, rabbit.

Tam Metin: PDF