SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Serebral Palsi'li Çocuklarda Hemoglobin Düzeyleri

Ali Ayata, Hasan Çetin, Faruk Öktem, Bahattin Tunç, Ahmet R. Örmeci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)

Serebral Palsi'li Çocuklarda Hemoglobin Düzeyleri

Ali Ayata Hasan Çetin Faruk Öktem BahattinTunç Ahmet R. Örmeci


Özet

Serebralpalsi'li (SP) çocuklarda aneminin günlük motor aktivite üzerindeki etidsim araştırmak için SP'K 40 hastanın hemoglobin (Hb) düzeyleri ölçüldü. Kontrol grubu olarak 40 sağlıklı çocuk seçildi. Serebral palsi'li grupta 16, kontrol grubunda 2 çocukta demir eksikliği anemisi saptandı. SP'U gruptaki anemiU çocuk sayısı kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla bulundu (t=3.18; p

Tam Metin: PDF