SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti

Erdal Kalkan, Galip Akhan, S.Serpil Kalkan, M.Ali Malas, Ahmet Dağtekin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti


Erdal Kalkan Galip Akhan S. Serpil Kalkan M. Ali Malas Ahmet Dağtekin


Özet

Yaşlılık pigmenti, olarak bilinen tipofussin, ilk kez 1842'de tanımlanmış, 1922'de Borst tarafından isimlendirilmiştir. Endojen bir pigment olan tipofussin, yaşla birUkte karaciğer, kalp, adrenal bezler ve teslislerde giderek artan miktarlarda gözlenmiştir. Bu çalışmada 1992-1995 yılları arasında Konya Devlet Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji kliniklerinde lomber disk hernisi tanısı ile öpere edilen 103 hastadan alınan 112 İntervertebral disk materyalinde AFIP yöntemi ile Kpofussin pigmentinin varlığı araştırıldı. 10-29 yaş grubundaki hastalarda tipofussin pigmentine rastlanmazken; 30-39 yaş grubunda % 6, 40-49 yaş grubunda % 24, 50-59 yaş grubunda % 46, 60-69 yaş grubunda % 50 oranında Upofussin pigmenti tesbit edildi.

Yaşlılıkla diğer organlarda giderek artan miktarda gözlenen Upofussin pigmenti orta yaş insan İntervertebral disk hernilerinde ortaya çıkarak disk dejenerasyonu hakkında fikir verebilmektedir.'


Anahtar Kelimeler: İntervertebral disk, tipofussin pigmenti.


Abstract


Lipofuscin Pigments in Human İntervertebral Dişe Materials

Lipofuscin, known as ihe aging pigment was first describe in 1842 and named hy Borst in 1922. Lipofuscin which is an endogenous pigment has been observed in increasing amounts by aging in Hver, lıeart, adrenal glands and testes. in this study, tipofuscin pigment was investigated by AFIP method in 112 İntervertebral dişe materials of 103 patients operated at Konya State Hospital and Süleyman Demirel University Faculty of Medıcıne Neurosurgery clinics between the years 1992-1995 with the diagnosis of lumbar dişe herttiation. While tfıere was no tipofuscin pigment in patients of 10-29 age group; it was 6% in 30-39 age group, 24% in 40-49 age group, 46% 50-59 age group and 50% 60-69 age group.

Lipofuscin pigment may give an opinionon dişe degeneration by reveating in İntervertebral discherniations ofmiddle ages, \vhile it is observed at other organs in increasing amounts by aging.Key Words: Intervertebral dişe, tipofuscin pignıents.

Tam Metin: PDF