SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Epileptik Hastalarda Saç Çinko Değişiklikleri

Galip Akhan, Mehmet Akdoğan, Ahmet Koyu, Rüya Altan, Halit Karaca

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


Epileptik Hastalarda Saç Çinko Değişiklikleri


Galip Akhan Mehmet Akdoğan Ahmet Koyu Rüya Altan Halit Karaca


Özet

18 kadın 18 erkek toplam 36 epiteptik hastanın saç çinko değerleri aynı sayıdaki sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Epileptik hastalar ile kontrol grubu arasında, jeneralize nöbet geçiren hastalar ile parsiyel nöbet geçirenler arasında, hidantoîn kullanan hastalar ile karbamazepin kullananlar arasında istatistiksel anlamda bir fark tespit edilmedi. Sonuçlar literatür ışığında tartışıldı.


Anahtar Kelimeleri Epilepsi, çinko, saç, hidantoin, karbamazepin.


Abstract

Hair Zinc Levels of Epileptic Patients

in this study we studîed haîr zinc (Zn) levels in 36 patients with epilepsy and 36 healthy persons in order to search importance of trace element in epilepsy. There vveren't any stasticaUy important difference between patient group and healthy group, paûents used carbamezapine and patients used phenytoin, generatized seizures andfocal seizures.


Key Words: Epilepsy, Zinc, hair, hydantoin, carbamazepine.

Tam Metin: PDF