SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Lomber Diskopatilerde Radyolojik Görüntülemenin Tanısal Değeri

Memduh Kerman, Erdal Kalkan, Ali Akyol, Alev Güner, Faik Özveren, Vural Kavuncu, Selami Serhatlıoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)Lomber Diskopatilerde Radyolojik Görüntülemenin Tanısal Değeri


Memduh Kerman Erdal Kalkan Ali Akyol Alev Güner Faik Özveren Vural Kavuncu Selamı Serhatlıoğlu


Özet

Klinik ve labortttuvar bulguları ile Lomber disk hernisi (LDH) ttmtsı konan 110 olguya, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden myelografi (M), bilgisayarlı tomografi (BT) ve myelo-BT (M-BJ) 'den biri veya birkaçı uygulandı. Ameliyat edilen bu olguların, ameliyat sonuçları kesin doğru kabul edildi ve uygulanan radyolojik yöntemlerin tanı değerleri ve güvenilirlikleri araştırıldı. Olguların 101 'ine M, 63 'üne BT, 34 'üne M-BT yapıldı. Bunların 53 'ünde M ve BT, 34 'ünde M ve M-BT, 25 olguda da M, BT ve M-BT ortak tetkiklerdi. Bu radyolojik görüntüleme yöntemlerinin LDH'ni tanımadaki istatistiksel değerleri hesaplandı. Sonuç olarak myelografinin ameliyat bulguları ile uyumu BT'ye çok yakın veya yaklaşık aynı düzeyde bulunmasına karşın, Myelo-BT'nin uyumluluğu ise diğer iki yöntemden de yüksek olduğu görüldü.


Anahtar Kelimeler: Lomber diskopati, radyolojik tanı.


Abstract


Diagnostic Value of Radiologic Imaging Methods in Lomber

Discopathies

To evaluate accuracy of different radiological imaging methods in diagnosis of Lumbar Disk Hemiation (LDH), tfûs study was performed on 110 patients who undenvent LDH operation after clinical and laboratory diagnosis. One ör more than öne of the radiological imaging methods such as myelography (M), computerized tomography (CT) ör myelo-computerized tomography (M-CT) were usedfor preoperative diagnosis. Sensitivity and spedficity of M, CT, M-CTwere statistically compared tvith peroperative diagnosis tfıat accepted as def ini te.

Of 110 patients, 101 had M, 63 had CT and 34 had M-CT. Of ihose patients 53 had M and CT, 34 had M and M-CT, 25 had M, CT and M-CT together. Accuracy ofthese radiological imaging methods in diagnosis of LDH was statistically calculated.


Key Words: Lomber discopathy.radiologic diagnosis.

Tam Metin: PDF