SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Çocukluk Çağında Hematüri ve Tanısal Yaklaşım

Ali Ayata, Faruk Öktem, Hasan Çetin, Ahmet R. Örmeci, Gülderen Özeren

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


Çocukluk Çağında Hematüri ve Tanısal Yaklaşım


Ali Ayata Faruk Öktem Hasan Çetin Ahmet R. Örmeci Gülderen Özeren


Özet

Makroskopik (gros) veya mikroskopik olabilen hematittiler glonıerüler veya ekstraglomerüler bozukluklara bağlı gelişebilir ve bîr idrar tetkikiyle orijinin saptanması genellikle mümkündür. İlk olarak stikle saptanılan hematürilerin, ayrıca dikkatli bir mikroskopik muayeneyle doğrulanması gerekir. Yenidoğanlarda hematim öncelikle hipoksi, tromboz, dolaşım bozukluğu gibi vasküler kaynaklı olurken daha büyük çocuklarda hayta üriner enfeksiyonlar olmak üzere glomerülonefritler ve travmalara bağlı olarak gelişmektedir. Hiperkalsiüri ve nefroUtiyazis de hematüriye neden olabilir.Anahtar Kelimeler: Hematüri, tantsalyaklaşım.


Abstract

Diagnostic Approach for Henıaturia in Childhood

Henıaturia may be grosa ör microscopic. it can resıılt from glomerular ör extraglomerular pathology, which can often be clinically distitıguished by urinalysis. Initial detection of hematuria, usually by dipstick but at times by the appearance ofthe ıtrine, should be followed by confirmation with careful microscopic aıuılysis. Hematuria in newborns results primarlyfrom vascular disorders such as hypoxia, thrombosis, ör circulatory compromise; in older children, urinary tract infections accountfor the majority of cases, follovved by glomerıtlonephritis and trauma. Hypercalciuria and nephroUthiasis also can cause hematuria.


Key Words: Hematuria, diagnostic approach.

Tam Metin: PDF