SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Isparta ili ilk, Orta ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis Sıklığı

Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Rüya Altan, Nezihi Eren, Ahmet R. Örmeci, Hasan Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


Isparta ili ilk, Orta ve İlköğretim Çağı Çocuklarında

Enürezis Sıklığı


Galip Akhan Hasan R. Koyuncuoğlu Rüya Altan Nezihi Erea Ahmet R. Örmeci Hasan Çetin


ÖZET

İsparta ilinde ilk, orta ve ilköğretim okullarına gönderilen anketle öğrencilerin gece, gündüz veya tüm gün içinde idrar kaçırıp kaçırmadıklan soruldu. Ayda bir veya daha fazla idrar kaçıran çocuklar değerlendirmeye alındı. Nokturnal enürezis erkeklerde % 10.6, kızlarda % 7.6, diumal enürezis kızlarda % 1.4, erkeklerde % 1.7 olarak bulundu. Nokturnal enürezis erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Nokturnal enürezis yaş ilerledikçe belirli bir ilişki içinde azalmaktaydı. Diurnal enürezis için. yağlar ve cinsler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi.


Anahtar Kelimeler: enürezis, nakturnal enürezis, diurnttl enürezis, cins, insidans.


Abstract


Prevalence of Enuresis in Primary and Junior High School Children in İsparta

in İsparta 39492 primary andjumor high school cfıildren were asked ifthey had any incontinence. Children with incontinence at least önce a month were evaluated. Nocturnal enuresis was observed in 7.6 % of giriş and 10.6 % ofboys. Nocturnal enuresis was seen morefreauentin boys than giriş. There were a negaüve correlation between age and nocturnal enuresis. Diurnal enuresis was seen 1.4 % in giriş and 1.7 % in boys. There voasn 't any stastically significant difference between boys and giriş in diurnal enuresis. There wasn 't any correlation between age and diurnal enuresis.


Key Words: Enuresis, age, sex, children, incidence.

Tam Metin: PDF