SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Total Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Cemil Mutlu, Adnan Ünal, Ali Altuntaş, Asım Aslan, Yıldırım Nalça

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)


Total Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi


Cemil Mutlu Adnan Ünal Ali Altuntaş Asım Aslan Yıldınm Nalça


Özet

Bu çalışmada 1986-1992 yıllan arasında Ankara Numune Hastanesi 1.Kulak Burun Boğaz Kliniğinde larenks kanseri teşhis edilerek total larenjektomi yapılan 50 olgu incelenmiştir. American Joint Commitîee (AJC) TNM kiasifikasy onuna göre 42 olgu (%84) evre III ve geri kalan 8 olgu (%16) evre IV olarak değerlendirildi. Hastalarımızın hepsi erkekti. Vakalarımızdan verrüköz ca.olan 2' sine tek başına total larenjektomi, geri kalan 48 vakaya total larenjektomiyle birlikte aynı tarafa radikal boyun diseksiyonu yapılmıştır. Bu 48 vakaya aynı zamanda postoperatif'radyoterapi uygulanmıştır. Hastaların klinik, histopatolojik değerlendirmeleri ve postoperatif takip sonuçları incelenmiş ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Total larenjektomi, Larenks kanseri, Postoperatif radyoterapi

Abstract


Retrospective Analysis of Our Cases With Total Laryngectomy

in this study, 50 cases with laryngeal cancer, who had been treated \vith total laryngectomy at l' st ENT Clinic of Ankara Numune State Hospital, were analyzed. Ofthe patients \vho documented according to TNM classification of American Joint Committee, 42 cases (84%) were in stage III and the remaining 8 cases (16%) were in stage IV. Ali the patients were male. Forty eight out of 50 cases undenvent total laryngectomy along with radical neck dissection and the remaining 2 verricous carcinoma cases operated \vith only total laryngectomy. Forty eight total laryngectomy \vith radical neck dissection cases were applied postoperative radiotherapy. Clinical, histopathological and follow-up results \vere discussed at the view of the literatüre..


Key words: Total laryngectomy, Laryngeal cancer, Postoperative radiotherapy.

Tam Metin: PDF