SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

ISPARTA SENİRKENT SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN KİŞİLERDE RUHSAL BELİRTİLER DAĞILIMI

Ramazan Özcankaya, Abdurrahman Acar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)


İSPARTA SENİRKENT SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN KİŞİLERDE RUHSAL BELİRTİLER DAĞILIMI


Ramazan ÖZCANKAYA Abdurrahman ACAR

Özet

Bu çalışmada, Senirkent sel felaketinden etkilenen kişilerde ruhsal belirtiler ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve çökkünlük oranlan araştırıldı. Olgulara; ruhsal belirti tarama listesi (SCL-90-R) uygulandı. Genel belirti düzeyi puanları, felaketten etkilenen tüm gruplarda, felaket bölgesi dışında yaşayan ve sosyodemografik olarak benzer kontollerden anlamlı derecede yüksek bulundu. Genel belirti düzeyi puanları; yakını ölen grubta, ekonomik kaybı olan gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Sel felaketinden etkilenen kişilerde en yüksek alt ölçek puanlan, somatizasyon, çökkünlük, bunaltı ve obsesif-kompulsif belirti başlıklarında elde edildi. Sonuçlar literatür ışığında tartışıldı.


Anahtar Kelimeler: Felaket, SCL-90-R


Abstract


PSYCHIATRIC SYMPTOM DISTRIBUTION İN SENİRKENT TORRENT DISASTER VICTIMS

in this study, psychological profiles, r ateş of posttraumatic stress disorder and depression were investigated in persons effected by Senirkent torrent disaster. Symptom Check List (SCL-90-R) were given to subjects. Global symptoms index were increased significantly in ali groups affected by disasters compared to controls who had similar sociodemographic characteristics living out of disaster area. Global symptom index was significantly increased with in the group who lost having a relative compared with the group \vith economic loss only. The highest scale scores \verefound in the areas of somatisation, depression, anxiety and obsessive-compulsive symptoms. The results were discussed in the light of literatüre.


Key Words: Disarter, SCL-90-R

Tam Metin: PDF