SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Deksametazon Tedavisi

Faruk Öktem, Ali Ayata, Hasan Çetin, Ahmet Rıfat Örmeci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Deksametazon Tedavisi


Faruk Öktem Ali Ayata Hasan Çetin Ahmet Rıfat Örmeci


Özet

Bakteriyel menenjiti! çocuklarda deksametazon kullanımının, meningeal inflamasyonu önleyerek odiyolojik ve nörolojik sekelleri azalttığı gösterilmiştir. Bu tedavinin avantajları, özellikle ilk antibiyotik dozundan önce verilirse, dezavantajlarından daha fazladır.


Anahtar Kelimeler: Bakteriyel menenjit, deksametazon tedavisi


Abstract


Dexamethasone Therapy for Children with Bacterial Meningitis

Dexamethasone therapy in children vvith bacterial meningitis is recorded to reduce hearing loss and other neurologic seguelae by preventing meningeal inflammation. The advantages of dexamethasone treatment, especially when given before the first parenterally administered antibiotic döşe, clearly outweigh thepossible diş advantages.


Key Words: Bacterial meningitis, dexamethasone therapy

Tam Metin: PDF