SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Hırsutismde İnsüline Rezistans ve Lipid Düzeyi Değişiklikleri

Hakan Kaya, Mehmet Akdoğan, Ali Acar, Veysel Tahan, Tanju Mandal, Yasemin Babar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Hırsutismde İnsüline Rezistans ve Lipid Düzeyi Değişiklikleri


Hakan Kaya Mehmet Akdoğan Ali Acar Veysel Tahan Tanju Mandal Yasemin Babar


Özet

Hirsut kadınlarda kanda trigliserid,total kolesterol ve lipoprotein değişiklikleri ve bunların gonadotropinler, serbest testesteron, dehidroepiandrosteronsülfat (DHEAS), kortizol, prolaktin (PRL), açlık ve tokluk insülin düzeyleriyle ilişkisi araştırıldı. SDÜ Tıp Fak. Kadın Hastalıkları Polikliniğine hirsutism ile gelen 37 hasta ve 25 kontrol grubunda klinik özellikler, hormonal ve lîpid parametreleri araştırıldı. Ortalama değerler T testi ile karşılaştırıldı. Hirsutismli kadınlarda PRL, DHEAS, açlık ve tokluk insülin, total kolesterol, trigliserid ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K) düzeyleri yüksek bulunurken, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) düzeyi düşük bulundu. Hırsutismde artmış androjen ve insülin düzeyleri muhtemelen farklı mekanizmalarla kan Hpid düzeylerini değiştirmektedir.


AnahtarKelimeler: Hirsutism, İnsüline rezistans, Prolaktin, Trigliserid, Kolesterol, HDL-K, LDL-K, DHEAS.

Abstract


insülin Rezistance and Lipid Abnormalities in Hirsutism

in this study, we evaluated blood triglyceride, total Cholesterol and other lipoprotein abnormalities in hirsut women and interrelationship betvveen gonadotropins, free testosteron, DHEAS, kortizol, prolactin, fasting andfilled insülin levels. Thirty-seven \vomen which are diagnosed as Hirsutismus and twenty-five normal \vomen were evaluate in their hormon levels, lipid parameters and clinical characteristics. Mean concentrations were compared vvith the student T test. Hirsute women were had higher PRL, DHEAS, fasting andfilled insülin levels, total cholesterol, triglyceride and LDL level althought they had lovver HDL-K level. We hipothesize that androjen and insülin levels in Hirsutism vvere effected blood lipid levels.


Key Words:Hirsutism, insülin rezistance, Prolactine, Triglyceride, Cholesterol, DHEAS, HDL-K, LDL-K.

Tam Metin: PDF