SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi

Ahmet Nesimi Kişioğlu, Alim Koşar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi

Ahmet Nesimi Kişioğlu Alim Koşar


Özet

Kriptorşidi, erken teşhis ve müdehale edildiğinde hiç bir sorun yaratmaksızın kişinin normal olarak hayatım sürdürebileceği bir rahatsızlık olmasına rağmen zamanında tedavi edilmezse kişinin tüm hayatım etkileyebilecek hatta maligniteye sebeb olarak kişinin ölümüne neden olabilecek bir rahatsızlnktır. Bu araştırmada 5 yaşını geçtiği halde tedavi yapılmamış çocukların varlığı ve sıklığının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada ilkokul birinci sınıfta olup muayeneye alınan öğrencilerin % 6,3'ünde testislerden birinin veya her ikisinin birden skrotumda olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Kriptorşidi, ilkokul Birinci Sınıf Öğrencileri


Abstract


Evaluation and Research of Cryporchidism

If erytorchiidism is diagnosed and treated earlier the patients live normally, but ifnot, it can effect the rest of life and eventually can cause death, because of concomittant malignancy. The goal of (his research is to establish the prensence andfreguency of cryrorchidism in children över 5 years old who didn't have any treatnent modaltiy. in this research it has been established that 6,3 % of the cihldren at thefirst class ofprimary scool had unilateral undescehed teslis.


Key Words: cryporchidism, Childiren at thefîrstyear of the primary scool.

Tam Metin: PDF