SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Intumescentia Lumbosacralis'in Radyolojik Anatomisi

M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Muzaffer Şeker, Mustafa Büyükmumcu, Beytullah Köylüoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

İntumescentia Lumbosacralis'in Radyolojik Anatomisi

M.A1i MALAS, Ahmet SALBACAK, Muzaffer ŞEKER, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Beytullah KÖYLÜOĞLU

Özet

İntrauterin hayatın üçüncü ayma kadar medulla spinalis canalis vertebralîs'in sonuna kadar uzanır. Servikal ve lumbal parçası diğer bölümlerine göre simetrik olarak biraz daha kalınlaşır. Her iki genişlemede gri cevherdeki anterior columnada bulunan alt ve üst ekstremite kaslarının inervasyonu ile ilgili segmentlere uyan motor hücre sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Servikal bölgeden brachial pleksusa, thoracolumbar bölgeden lumbosacral pleksusa ait motor hücreler orijin almaktadır. Çalışmamızda yenidoğanlarda ultrasonoğrafi kullanılarak medulla spinaliste ILS hakkında radyolojik anatomi yönünden veriler elde etmek amaçlandı. Ultrasonoğrafi ile canalis vertebralis, medulla spinalis, ILS, conus medullaris ve cauda equina'nın uçları bütün vakalarda laminalar arasındaki segmentten rahatlıkla gözlendi. Sagittal görüntülerde ILS ThlO ile Ll arasında belirlendi. ILS'in tüm vakalarda en geniş transvers çapı Thl2 vertebra seviyesinde tespit edildi. ILS den sonra conus medullaris vakalarda L l-2 intervertebral aralık ile L3 vertebra üst kenarı arasında tespit edildi.


Anahtar kelimeler: Medulla spinalis, İntumescentia lumbosacralis


Abstract


Radiologic Anatomy of Lumbosacral Enlargement

The spinal cord in situated vvithin the vertebral canal at third month ofthe intrauterine term. The spinal cord possesses two symmetrical enlargements vvhich occupy the segments ofthe limpplexuses: as the servical enlargement far the brachialplexus and the lumbosacral enlargement for the lumbar and sacral plexus. This study was intended to determine the level and radiologic anatomy ofthe lumbosacral enlargement in newborn by ultrasound. The vertebral canal, spinal cord, lumbosacral enlargement, conus medullaris and cauda equina \vere determined betvveen vertebrae by ultrasound. The lumbosacral enlargement was determined level of ThlO to Ll vertebrae. The widest diamater of lumbosacral enlargement was determined level ofTh 12 vertebra in ali cases. The vertebral level oftermination of conus medullaris is determined between upper tip ofL3 vertebra to Ll-2 interspace,


Key words: Spinal cord, Lumbosacral enlargement.

Tam Metin: PDF